หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       โครงการกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา และหอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564 เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา บริจาคขวดน้ำดื่มพลาสติกใส เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนับเป็นชั่วโมงจิตอาสาของบุคลากร นักศึกษา ได้ 10 ขวด ต่อ 1 ชั่วโมง บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 กันยายน 2564 ณ สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารพันธกร หรือที่กล่องรับบริจาคตามจุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพายัพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 321, 322 หรือ 4611