หน้าหลัก      งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 


การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๓
สำหรับนักศึกษา ที่เกิดในปี ๒๕๔๒

 

ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษาที่เกิดใน ปี 2542 สามารถยื่นคำร้อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

****เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว****
ข้อมูลที่ต้องใช้กรอกมาจาก
1.สด.9
2.บัตรประชาชน
3.ทะเบียนบ้าน

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่ต้องการยื่นขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2562
ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2542 และไม่จบ นศท.ปี 3

2.เกิดก่อน พ.ศ.2542 และไม่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ

3.เกิดก่อน พ.ศ.2542 และเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ แล้ว แต่
3.1 ย้ายคณะภายใน ม.พายัพ หรือ สอบเข้าปี 1 ใหม่ (เปลี่ยนรหัสนักศึกษา)
3.2 ย้ายมาจากสถาบันการศึกษาอื่น

*** นศ.ที่เกิดก่อน พ.ศ.2542 และเคยยื่นขอผ่อนผันฯ ไว้กับ ม.พายัพ แล้ว แต่ยังไม่จบการศึกษา ไม่ต้องยื่นเรื่องแต่ให้ไปรายงานตัววันตรวจเลือกทุกปีจนจบการศึกษา ***

 

ลงทะเบียนยื่นคำร้องตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ระบบปิด 17.00 น.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGetrcG9amx_81VGP39LzLM_1kEGk_MU-koqEV6coMst0iDw/viewform


 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497