หน้าหลัก      งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร


รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผัน ณ อาคารพันธกร 104 สำนักกิจการนักศึกษาหรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1V6T3Iy16WOY_TdxacGwAB5VF3_I9nNjL/view?usp=sharing
 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497