หน้าหลัก      งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 


หมดเขตการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๒
สำหรับนักศึกษา ที่เกิดในปี ๒๕๔๑ 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497