หน้าหลัก      นักศึกษาวิชาทหาร
 

เครื่องแบบ การแต่งกาย

การไว้ทรงผม นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ให้ตัดผมสั้นด้านข้างขาว และด้านบนยาวไม่เกิน ๒ - ๓ ซ.ม.


 

งานนักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท์ ๐๕๓ ๘๕๑ ๔๗๘ ต่อ ๓๒๑ / ๐๙๓-๓๒๖-๔๙๑๘