หน้าหลัก      งานกีฬาและการบริการ

งานกีฬาและการบริการ

1. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

2. กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

3. งานกีฬาเพื่อสุขภาพ

4. งานบริการการใช้สนามกีฬา

5. งานบริการอุปกรณ์กีฬา

6. งานกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยพายัพ