หน้าหลัก      งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. งานให้คำปรึกษา
2. งานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
3. การบริการอนามัยและสุขภาพ
4. งานระเบียบกิจกรรม (SAT)