Home       Photo Gallery       ร่วมบริจาคขวด ให้ ม.แม่โจ้ ภายใต้ "โครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564"

ร่วมบริจาคขวด ให้ ม.แม่โจ้ ภายใต้ "โครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564"

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ องค์การนักศึกษา และ หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว นำขวดน้ำดื่มที่ได้รับบริจาค จำนวนกว่า 13,400 ขวด ในโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564 โดยบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าโครงการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้เป็นชุด PPE สำหรับมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ คาดว่าจะได้ชุด PPE จำนวน 950 ชุด ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564